Aankondigingen

Kerstkoekjes actie 2017


Ook in 2017 heeft de Parochieraad u weer de mogelijkheid geboden om heerlijke kerstkoekjes te kopen.

De opbrengst was bedoeld voor de benodigde restauratie van twee mooie houten beelden in onze kerk, Sint Willibrord (l.) en de Heilige Ambrosius (r.).

Het jubileumboekje '400 jaar Parochie St. Remigius Schimmert' uit 1983 vertelt ons het volgende over deze beide beelden:

De beeldtenis van Sint Willibrordus is ongetwijfeld het oudste beeld uit onze kerk.Bij de bouw van de kerk heeft men een extra nis uitgespaard om de tweede patroon van de kerk dŠŠr te kunnen plaatsen.Sint Willibrord is gekleed als bisschop met mijter en staf. De hoogte is ongeveer 1,50 meter.Het beeld is van hout en modern gepolychrimeerd. Het is gemaakt rond 1770.

Tussen de pijpen van het orgel staat in een nis de H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.Hij is ťťn van de vier grote kerkleraren van de Westerse Kerk. Aan de voeten van deze Heilige bisschop staat een bijenkorf.De geschiedschrijver zegt: "Zijn woorden waren zoet als honig..." Daarom is hij ook de patroon van de bijenhouders, de imkers.Het beeld is van hout en veelkleurig beschilderd. Het is gemaakt rond 1830.
Kerkbalans 2016Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest,

Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk,

Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep.

Ik heb mijn kerk nodig,

Zo zegt Jasper - 24 jaar oud.Beste Parochianen

Vandaag vragen we uw aandacht voor de actie Kerkbalans.

Kerkbalans, wat houdt dat in?

Het is een landelijk thema over financiŽn van parochies, een thema dat zeer zeker ook te maken heeft met onze kerk en onze parochie.

Onze kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Sommigen kunnen heel erg genieten van het prachtige gebouw, vol met kunst en mooie lichtinval door de glas-in-loodramen,
voor een ander is het de gemeenschap van mensen die samen geloven,
of een plek waar je viert en rouwt en waar je zoekt naar persoonlijke bezinning.

Het is ook een plaats van ontmoeting. Je komt er mensen tegen. De parochiegemeenschap dat zijn we allemaal samen.

Velen van u voelen zich nog meer betrokken en uiten dat in persoonlijke inzet als vrijwilliger. Er zijn vele vrijwilligers voor allerlei taken. Een opsomming zou kunnen leiden tot het niet noemen van iedere inbreng. Toch dient uitdrukkelijk gezegd te worden dat die inzet bijzonder gewaardeerd wordt, niemand uitgezonderd.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in het leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten, het kerkgebouw en de parochiegemeenschap, moeten wel onderhouden worden.

Dat kost geld.

Geld dat nodig is om de dagelijkse exploitatie van de parochie te bekostigen, zoals:

 • de vieringen en alles wat daar voor nodig is;
 • kaarsen, verwarming, verlichting, bloemen, dirigenten - organist en koren voor de muzikale opluistering, misboekjes etcetera;
 • het dagelijkse onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie;
 • de personele kosten van onder andere onze pastoor;
 • verzekeringspremies;
 • het uitbrengen van een parochiegids, het wekelijks informatieblaadje "Nuuts oet Sjummert";
 • verplichte afdrachten aan het bisdom;
 • en nog vele andere zaken.


Allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeur open te houden, om u en vele anderen welkom te heten, en onze parochie vitaal te houden.

De parochie dekt deze kosten uit gezinsbijdragen van u allemaal, uit stipendia voor misintenties en collectes, uit kaarsverkopen en soms giften.

Naast de dagelijkse exploitatie zijn er ook projecten. Denk aan de grote onderhoudsprojecten aan de buitenzijde van ons karakteristiek en monumentaal kerkgebouw de afgelopen jaren:

 • het voegwerk van de toren;
 • het voegwerk van zijgevels;
 • de renovatie van de angelustoren;
 • de renovatie van een deel van de glas-in-loodramen;
 • het onderhoud van de daken;


Deze projecten worden bekostigd vanuit vooraf sluitende begrotingen met geldmiddelen uit Rijkssubsidies en bijzondere geldinzamelingsacties.

Ook de vervanging van ons, bijna 70-jaar oude uit 1947 daterende kerkorgel staat op de agenda.

De laatste jaren lukt het niet meer om de exploitatie dekkend te krijgen. Inkomsten lopen terug, terwijl dat met het terugdringen van kosten niet altijd even gemakkelijk gaat.

Het is niet onbekend dat bij een groot aantal parochies, zowel in Nederland maar ook in ons Bisdom, sprake is van een technisch faillissement. Parochies worden gedwongen tot samenvoeging. Onze Schimmertse parochie is nog een betrekkelijke "oase" in dat kerkelijk landschap. Dat geldt vooral voor de levendigheid van onze parochie. Veel dank zijn we onze pastoor Van Oss en de Montfortaanse Gemeenschap daarvoor verschuldigd.

Financieel willen we onze parochie ook vitaal houden.

Daarom besteden we bijzondere aandacht aan de actie Kerkbalans.

Namens het kerkbestuur vragen wij uw extra financiŽle steun dit allemaal mogelijk te blijven maken. Zonder uw financiŽle steun is dat niet mogelijk, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Doet u al mee aan de kerkbijdrage? Dan danken wij u hartelijk daarvoor.

Als onze kerkgemeenschap u dat waard is, dan kunt u uw financiŽle steun geven door:
 • deel te nemen aan de kerkbijdrage (gezinsbijdrage) als u dat nog niet doet;
 • uw periodieke kerkbijdrage te vergroten. Als richtsnoer wordt landelijk een bedrag van €100,-- per gezin per jaar gehanteerd;
 • ook kunt u naast uw kerkbijdrage eenmalig een extra gift doen.


Laat blijken dat uw kerkgemeenschap u dat waard is en steun uw parochie.

Alvast dank namens

Pastoor en het kerkbestuur.Hier kunt u een overzicht vinden van de kosten en baten van de parochie (xls formaat).

Hoe u uw parochie extra financieel kunt ondersteunen:

U kunt dat doen :

1. als u nog niet deelneemt aan de periodieke kerkbijdrage, nu wel deel te gaan nemen. U kunt dat doen door uw bijdrage te storten op bankrekening
NL42 RABO 0146 4006 23 o.v.v.: "kerkbijdrage 2016";

2. door de automatische overboeking van uw periodieke gezinsbijdrage te verhogen en daarvoor contact op te nemen met uw bank en het bedrag te verhogen;

3. door naast uw automatische overboeking een extra bedrag over te maken op bankrekening
NL42 RABO 0146 4006 23 o.v.v.: "extra kerkbijdrage 2016";

4. door een gift te doen aan onze parochie. Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) en staat geregistreerd in het ANBI- register. Een gift aan een ANBI-instelling wordt fiscaal gefascilieerd met een extra aftrek in de Inkomstenbelasting. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer
NL52 RABO 0146 4053 90 o.v.v.: "gift 2016" en uw naam.

U kunt kiezen voor een gewone gift of een periodieke gift. Wilt u een meerjarige gift geven, neem dan contact op met een van de kerkbestuursleden. Meer informatie over de fiscale aftrek vindt u op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften

 

terug naar overzicht  |  omhoog naar actueel