Diaconie

Ziekendienst

De Ziekendienst Schimmert bezoekt de zieken, gehandicapten, hoogbejaarden en alleenstaande mensen van Schimmert, zowel thuis als ook in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleegklinieken in de regio.
Verder worden er jaarlijks diverse activiteiten voor deze mensen georganiseerd zoals de ziekendag op de eerste zondag in september, de Kerstactie en de ziekenzegening in de nieuwe kerk in Elsloo op de donderdag voor Pinksteren.

Contactpersoon:
Mevr. E. Eijssen-Heffels

Rozemarijnstraat 17
6333 BT Schimmert
Tel. 045 - 404 1336
email: ellyheffels@hotmail.com

Missie - Ontwikkeling - Vrede (M.O.V. groep)

Om het medeverantwoordelijkheidsgevoel/bewustmakingsaspect ten aanzien van de Derde Wereld-problematiek te bevorderen, vraagt de werkgroep aandacht voor dit onderwerp en verstrekken zij (achtergrond-)informatie over verschillende missionaire acties zoals: Contactpersoon:Pastoor J. v. Oss s.m.m.

Verwelkomingsgroep

Leden van deze groep bezoeken de nieuwkomers in ons dorp en geven uitleg over onze parochiegemeenschap. Zij bieden deze mensen tevens namens de parochieraad een huiskaars, de parochiegids en diverse inschrijfformulieren aan.

Contactpersoon:
Mevr. M. Lemmens-Logister

Hoofdstraat 51A
6333 BG Schimmert
Tel. 045 - 404 1210

Onderhoudsgroep

In en rond de kerk en de pastorie, zijn verschillende mensen actief bezig. Zij zijn overal aanwezig waar geholpen moet worden, en waar allerlei klussen uitgevoerd dienen te worden.

Contactpersoon:
Dhr. J. Feuler

Hoofdstraat 50
6333 Schimmert
Tel. 045 - 404 2173

Kerkpoetsgroep

Twee maal per jaar, na Kerstmis en vˇˇr Pinksteren, wordt de kerk grondig schoon gemaakt. Iedereen wordt uitgenodigd deze vrijwillige dienst aan de kerk te bewijzen.

Contactpersoon:
Mevr. M. Kubben

Tel. 045 - 404 2004

Koperpoetsgroep

Drie maal per jaar zorgt deze groep vrijwilligers ervoor dat alle koperen voorwerpen in de kerk er weer blinkend bijstaan.

Contactpersoon:Pastoor J. v. Oss s.m.m.

Kerkwacht

De leden van de Kerkwacht houden tijdens de extra openingsuren van de kerk toezicht in onze kerk en geven uitleg over de kerk. De openingsuren van onze kerk zijn:

Voor actuele openingstijden zie hier.

Contactpersoon:
Mevr. M. Lemmens

Hoofdstraat 51A
6333 BG Schimmert
Tel. 045 - 404 1210

Bloemenverzorging

Dit aspect van de liturgie krijgt in onze parochie fleurig en vrolijk gestalte. Wanneer de versiering een symbolische betekenis moet geven aan de vieringen, wordt altijd de juiste toon getroffen. Het team dat hiervoor zorgt, draagt veel bij aan de liturgische samenkomsten. Wanneer u bij jubileum of huwelijk buiten de gewone versiering nog wensen hebt, dient u die wensen minimaal 2 weken van te voren bekend te maken.

Contactpersoon:
Mevr. N. Herijgers-Vercoulen

Mareweg 24
6333 BS Schimmert
Tel. 045 - 404 1704

ProcessiecomitÚ

De jaarlijkse sacramentsprocessie heeft elke keer en ander thema. Deze werkgroep werkt dit thema uit en verzorgt de organisatie van de processie.

Contactpersoon:
Dhr. P. Visschers

Groot Haasdal 11A
6333 AV Schimmert
Tel. 045 - 404 1530

Kerststalgroep

Elk jaar wordt een uitgebreide kerststal opgebouwd in onze kerk en telkens wordt de stal anders uitgewerkt aan de hand van een thema. Talrijke bezoekers komen dan ook een kijkje nemen in onze kerk.

Contactpersoon:
Dhr. F. Herijgers

Mareweg 24
6333 BS Schimmert
Tel. 045 - 404 1704

terug naar overzicht  |  omhoog naar geloofsgemeenschap