FinanciŽn

Rekeningnummers

Rabobank Parochie Sint Remigius

 • Kerkbijdrage

 • Kerkbijdrage (giro)

 • Misstipendia

 • Giften

 • Parochieblad

 • Restauratiefonds

 • Orgelfonds
IBAN: NL42 RABO 014 64 00 623

IBAN: NL27 INGB 000 29 01 677

IBAN: NL50 RABO 014 64 01 158

IBAN: NL52 RABO 014 64 05 390

IBAN: NL29 RABO 014 64 12 109

IBAN: NL82 RABO 014 64 12 222

IBAN: NL 51 RABO 0322 8156 22

Misstipendia

De kosten voor de misstipendia zijn vanaf 1 januari 2014 als volgt vastgesteld:
 • Dagmis
 • Weekendviering
 • Bijzondere gelegenheid
€ 10,-
€ 25,-
€ 250,-

Kosten koren bij huwelijksmis of jubileumviering:
 • Gemengd Kerkelijk Zangkoor
 • Dameskoor
 • Sing a Song
€ 100,-
€ 100,-
op aanvraag

Kosten doopplechtighed:
 • Doopplechtigheid
 • Doopkaars met doopoorkonde en duifje per kind
vrije gift
€ 15,-

Kosten uitvaartdienst

 • Avondwake voorafgaand aan de uitvaartdienst
 • Uitvaartdienst
 • Uitvaartdienst met afscheid in het crematorium
 • Afscheid in het crematorium
 • Dameskoor tijdens uitvaartdienst
€ 35,-

€ 400,- *)
€ 450,- *)

€ 50,-
€ 50,-

*) Wanneer de betreffende persoon of een inwonend familielid deelnemer is aan de Kerkbijdrage, worden de bijdragen aan de kerkbijdrage van de laatste 4 jaren op deze kosten in mindering gebracht.

 • Zeswekendienst (weekend)
 • Stichtingen voor 5 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 10 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 20 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 5 jaren
  (weekendviering)
 • Stichtingen voor 10 jaren
  (weekendviering)
 • Stichtingen voor 20 jaren
  (weekendviering)
€ 25,-
€ 50,-

€ 100,-

€ 200,-

€ 125,-

€ 250,-

€ 500,-


De bovengenoemde bedragen zijn overeenkomstig de richtlijnen van het bisdom.
Het bisdom heeft de parochies geadviseerd om de misstipendia per 1 januari 2018 met circa 10% te verhogen. Maar het kerkbestuur heeft besloten om deze verhoging voorlopig nog niet door te voeren.

Kerkbijdrage

Zonder geldelijke bijdragen van de parochianen heeft een parochie geen bestaansrecht. We zijn samen kerk en hebben die kerk nodig om samen te komen bij vele gelegenheden: vieringen, dopen, vormen, rouwen en trouwen, enz.
Aan alle activiteiten van de kerk zijn kosten verbonden, zoals loonkosten voor pastores, organist en dirigenten, onderhoudskosten gebouwen en inrichting, misgewaden, administratie enz.
Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de kerkbijdrage.

De minimale kerkbijdrage per gezin is gesteld op:
 • Jaarlijks
 • Kwartaal
 • Maandelijks
€ 100,00
€ 25,00
€ 8,33

Wanneer we allen meewerken, hoeft onze parochie geen financiŽle problemen te kennen. Wanneer U niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat U tenminste de diensten betaalt die aan U bewezen worden.

U kunt uw kerkbijdrage overboeken:
 • per giro:
  ING-Postbank: NL27 INGB 000.29.01.677
  t.n.v. R. K. Kerkbestuur Parochie St. Remigius
 • per bank:
  Rabobank: IBAN NL42RABO014.64.00.623
  t.n.v. Kerkbijdrage Parochie St. Remigius

In verband met de hoge administratiekosten die banken tegenwoordig in rekening brengen, verzoeken wij u om gebruik te maken van een eenmalige machtiging. Met deze machtiging kunt u maandelijks, elk kwartaal, elk halfjaar of elk jaar uw bijdrage laten overboeken. Wenst u anoniem te blijven, dan kan dit ook - wel moet u bij een gelegenheid kunnen aantonen dat u op deze manier de kerk geholpen heeft.

Contactpersoon:
Mevr. G. Bisschoff - Schaepkens

St. Remigiusstraat 33,
6333 CW Schimmert
tel. 045 - 404 1687

De bedrijfskosten van uw kerk

De kerk heeft geld nodig voor:

Wat gaat u geven?

Laten we voorop stellen dat u zelf helemaal uitmaakt hoe groot uw bijdrage is.
Je zou je kunnen afvragen: wat is de kerk mij waard en wat zijn mijn persoonlijke mogelijkheden?
Voor een modaal gezin zou je een richtbedrag kunnen voorstellen van € 8,33 per maand. Maar dat is niet altijd mogelijk. Indien u niet meedoet aan de kerkbijdrage worden de kosten voor een huwelijk of begrafenis geheel bij u in rekening gebracht,. Degene die voor een deel aan de kerkbijdrage meedoet, wordt voor een evenredig deel hiermee belast.
Als uw budget meer toelaat, geef dan meer; zeker als de parochiekerk voor u in uw persoonlijk leven "waardevol" is.
Bij "kerkbijdrage" is men al gauw geneigd alleen maar in cijfers te denken. We zien het echter veel breder. Veel mensen helpen pro deo d.w.z. helemaal vrijwillig mee aan de kerk op allerlei manieren: in zang, versiering, in onderhoud van gebouwen en misgewaden, in dienst aan het altaar, in bestuur en administratie, en de vele werkgroepen.

Een parochiekerk kan niet alles en allen betalen. Deze kerk is trouwens van ons allemaal.
Namens de gemeenschap zijn we iedereen dankbaar die de parochiekerk leefbaar houdt.
Ieder kerklid dat een eigen inkomen heeft, wordt uitgenodigd om een eigen bijdrage te geven aan de kerk: een kerkbijdrage.
Wanneer iedereen meewerkt, hoeven er geen problemen te zijn voor onze parochie.
Wanneer u niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat u tenminste de diensten betaalt die aan u bewezen worden.

ANBI registratie. Onze parochie maakt deel uit van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland.
Dit kerkgenootschap is sinds 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI register onder nummer 2576958.
Dit betekent dat uw giften aan onze parochie de fiscale status voor een ANBI instelling hebben.

Het fiscale nummer van de parochie (Rsin nummer) is 002576958
De parochie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74917358

Meer informatie over uw fiscale aftrekmogelijkheid is te vinden op de website van de belastingdienst.


Beste parochianen,

Onze vraag is: Wilt u helpen bij het LEVENSONDERHOUD van Uw kerk?
Een vraag, waarop tussen "Ja, heel graag" en een vierkant "NEE" kan worden geantwoord. Vele antwoorden op deze vraag zijn mogelijk.
Het punt is: welke plaats neemt uw kerkbijdrage in tussen uw andere uitgaven?
Is het werkelijk een post waarmee u vanwege zijn belangrijkheid echt rekening houdt? Of .... is het de sluitpost van uw uitgaven?
Per slot van rekening zijn we samen kerk; hebben we allemaal die kerk nodig om erin samen te komen bij vele gelegenheden, om onze zondag te vieren, om te dopen, te vormen, te rouwen en te trouwen; om onze taak als katholieke mensen waar te maken in onze dorpsgemeenschap, in de maatschappij.

Het kerkbestuur

terug naar overzicht  |  omhoog naar parochie