Liturgie

Liturgie-Commissie

De liturgische commissie bestaat uit afgevaardigden van de koren en de liturgische werkgroepen. Het geheel staat onder leiding van pastoor. Alles wat er gedurende de vieringen in de kerk gebeurt, behoort tot de liturgie. De liturgiecommissie bevordert een levende liturgie, vooral bij bijzondere gelegenheden.

Contactpersoon: Pastoor J. van Oss s.m.m.

Misdienaars en Acolythen

In onze parochie zijn 20 misdienaars (jongens en meisjes) dienstbaar aan de kerk. Tevens beschikken we over 33 acolithen (mannen en vrouwen). Zowel in de weekenddiensten alsook in de weekmissen en bij begrafenissen en huwelijken zijn de misdienaars aanwezig. De misdienaars zijn in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar. Misdienaars, die 16 jaar of ouder zijn, kunnen lid worden van de acolythen.

Contactpersoon:
Mevr. Yvonne Peeters-Vankan

Groot Haasdal 30
6333 AW Schimmert
Tel: 045 - 404 2770

Collectantencollege

De collectes binnen de vieringen worden geregeld door deze groep. Ze maken zelf afspraken en stellen hun eigen rooster op.

Contactpersoon:
Mevr. Elly Eijssen-Heffels

Rozemarijnstraat 17
6333 BT Schimmert
Tel. 045- 404 1336

Lectrices en lectoren

Deze groep dames en heren verzorgen de lezingen en voorbeden tijdens de weekend-liturgie. Het duidelijk en overdrachtelijk kunnen lezen en uitspreken van teksten is hun taak. Tevens verzorgen zij een weekend in de maand de Gebeds- en Communiediensten in onze kerk.
Regelmatig komen ze bij elkaar om de taken te verdelen en de achtergronden van de - soms - moeilijke teksten te bestuderen.

Contactpersoon:
Dhr. Pierre Willems

Torenstraat 22
6333 BC Schimmert

Avondwakegroep

De Avondwakegroep verzorgt de dienst van de avondwake aan de vooravond van een uitvaart. Een van de belangrijkste afscheidsmomenten rond het overlijden. Ook voor velen een hernieuwde kennismaking met de actuele vorm van geloofsbeleving in onze parochie. Daarbij hoort het contact met de naast betrokkenen als voorbereiding op deze dienst. Regelmatig komen de leden op de pastorie bij elkaar voor bezinning. De avondwake wordt steeds door 2 personen voorbereid. Deze 2 personen gaan ook voor in de avondwake.

Contactpersoon:
Mevr. J. Jacobs

Montfortstraat 5
6333 BL Schimmert
Tel. 045 - 404 1236

Kinderwoorddienst

Tijdens de woorddienst van de H. Mis op zondag om 11.00 uur gaan de kinderen naar de sacristie om een eigen woorddienst te houden. Hier wordt het Evangelie van de Zondag op een kinderlijke wijze uitgelegd en gespeeld. Na de Prefatie komen de kinderen terug en sluiten zich met enkele gebedjes weer aan bij de Eucharistieviering.

Contactpersoon:
Mevr. M. Thewessen-Gielkens

Kruisstraat 12
6333 CS Schimmert
Tel. 045 - 404 1388

Koren

Klik hier voor een overzicht van al onze koren!

koren  |  terug naar overzicht  |  omhoog naar geloofsgemeenschap